BGRegistar.com

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

Информация

Музикалната академия е основана през 1921 година с Царски указ № 145 на Н.В. Цар Борис ІІІ, обнародван в Държавен Вестник от дата 21.07.1921 година. Наименованието - Държавна музикална академия Проф. Панчо Владигеров е узаконено с Постановление № 52 на Министерския съвет на Република България от 02.03.1995 година.

 

 

От 2006 година Държавна музикална академия е преименувана, с Решение на Народното Събрание на Република Българя, в Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров.

 

 


Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров е единственото Висше учебно заведение в страната за обучение на професионални музиканти. В Академията е включен пълният спектър на музикално-теоретичните и изпълнителски специалности, в процеса на обучение.

 

 

В трите факултета на Академията, Теоретико‐композиторски и диригентски факултет, Инструментален факултет и Вокален факултет, се изучават 30 специалности.

 

 

В структурата на Национална музикална академия са:


- Академичен симфоничен оркестър


- Академични студентски оркестри


- Академичен студентски хор

 

- Учебен оперен театър


- Оперна студия към Националната опера


- Библиотека с богат фонд и уникални музикални издания


- Богата фонотека

 

 

 

НМА Проф. Панчо Владигеров е сключила договори за творческо и научно сътрудничество с чуждестранни висши училища по изкуства.

 

 

Приносът на Висшето училище за развитието на националната култура и международния престиж на музикалното ни изкуство е голям. Приносът е доказан нееднократно с високата оценка и признание на успехите на българските музиканти.

 

 


Национална музикална академия Проф.Панчо Владигеров се помещава в 2 сгради, оборудвани на високо техническо ниво за осигуряване на качествен учебен и творчески процес – звукозаписен комплекс, ксерокс, компютърно оборудване.

 

 

 

Контакти

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94
024409740
029441454