BGRegistar.com

НАЦИОНАЛНА ВОЕННА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ

Информация

НАЦИОНАЛНА ВОЕННА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ

 

Национална военна спортна федерация (НВСФ) обединява различните военни спортни клубове от военните формирования на Българската армия, развиващи различни видове спорт, в т.ч. футбол, плуване, тенис на корт, лека атлетика, тенис на маса и други.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерацията е учредена през 2011 година като юридическо лице с нестопанска цел. НВСФ притежава лицензия № 002530.

 

 


Целите на Национална военна спортна федерация са:


- Развиване и насърчаване на физическото възпитание и спорта в МО, подчинените на министъра она отбраната структури и Българската армия.

 


- Съзадаване на условия за повишаването на физическата подготовка на военнослужещите и постигенто на високи спортни резултати при участие в състезания от вътрешния и международен спортен календар.

 


- Осигуряване на  подпомагане на представителните отбови от въоръжените сили на страната при участието им в мероприятия на Международния съвет за военен спорт (CISM).

 


- Взаимодействие с ВСК, МО и Министерството на физическото възпитание и спорта, националните спортни федерации и международни спортни организации.

 

 

Контакти

Седалище на НВСФ


- гр. София, ул.Дякон Игнатий №3, nmsf@mod.bg

 


Главен секретар


- полковник Христо Зафиров, 029220891, 0898773994, h.zafirov@mod.bg

 


Член на УС на НВСФ


- подполковник Венелин Дерибеев, 029220893, 0888672372, v_deribeev@abv.bg

 

 

 

Контакти

НАЦИОНАЛНА ВОЕННА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ

София, ул.Дякон Игнатий №3
029220891