BGRegistar.com

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО КРЪСТЬО САРАФОВ

Информация

Историята на Висшето учебно заведение започва от 1948 година когато то е с функции на двугодишна театрална школа към Народен театър „Иван Вазов“. Развитието на школата следва естествения си ход и прераства в Първото българско Държавно висше театрално училище.

 

 

От 1954 г. Държавно висше театрално училище става Висш институт за театрално изкуство Кръстьо Сарафов. През 1995 година с Решение на Народното събрание от 21.07.1995 година, Институтът е преобразуван в Академия и получава названието „Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов“.

 

 

От 1955 година Академията разполага със собствена, нова и специално построена сграда, в коята се помещава и към момента.

 

 

В НАТФИЗ се обучават студенти, български граждани, граждани на ЕС и чуждестранни студенти.

 


Студентите се обучават за придобиване на професионална правоспособност и образователно-квалификационна степен Бакалавър и Магистър, провеждат се Докторски програми и различни Специализации. Документите, издавани от Академията са валидни не само у нас, но и в чужбина.

 

 

- НАТФИЗ е пълноправен член на СИЛЕКТ – Международна асоциация на филмовите и телевизионните училища.

 


- Академията е пълноправен член на ЕЛИА от 1990 година – Европейската лига на институтите по изкуства.

 


- Висшето учебно заведение е член-учредител на Международната асоциация на театралните училища към UNESCO – ITI.

 


- Академията е член на УНИМА – Международна асоциация на училищата за куклен театър.

 

 

Контакти

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМО

София, ул. Г. С. Раковски №108 А
029231211
029897389