BGRegistar.com

Национален съюз на Кооперациите на хората с увреждания

Информация

 

Национален съюз на Кооперациите на хората с увреждания е неправителствена организация със седалище град София.

 

НСКХУ работи за създаване на подходящи начини и възможности за интеграция и реинтеграция на хората с увреждания. За целта се инвестира в професионалното и личностното развитие на човека.

 

Съюзът подготвя и провежда консултации по въвеждане на евростандартите за управление на качеството. Предлага информационно обслужване на всички свои членове.

 

Националният съюз на Кооперациите на хората с увреждания организира курсове, предназначени за обучение, квалификация и преквалификация на ръководни и изпълнителни кадри.

 

Кооперациите, членове на Съюза, са заети най-често в сферата на шивашката и трикотажната индустрия, книговезката индустрия, производители на картон и опаковки, пластмасови изделия.

 

Произведените стоки, намират широко приложение в ежедневието ни – дрехи, спално бельо, украшения, опаковки, канцеларски материали и много други.


Национален съюз на Кооперациите на хората с увреждания е доброволна организация, която изпълнява представителни и защитни функции  за кооперации, чиято преобладаваща работна сила се състои от хора с намалена трудоспособност.

 

Председател на НСКХУ е г-жа Маринела Ангелова.

 

Контакти

Национален съюз на Кооперациите на хората с увреждания

София, ул. Дунав 82, ет. 1
028326127
028321180