BGRegistar.com

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КООПЕРАЦИИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Информация

Национален съюз на Кооперациите на хората с увреждания е организация, чието седалище се намира в град София.


Национален съюз на Кооперациите на хората с увреждания работи за създаване на подходящи начини и възможности за интеграция и реинтеграция на хората с увреждания. За целта се инвестира в професионалното и личностното развитие на човека.

Съюзът подготвя и провежда консултации по въвеждане на евростандартите за управление на качеството. Предлага информационно обслужване на всички свои членове.


Съюзът организира курсове, предназначени за обучение, квалификация и преквалификация на ръководни и изпълнителни кадри.


Кооперациите, членове на Съюза, са заети най-често в сферата на шивашката и трикотажната индустрия, книговезката индустрия, производители на картон и опаковки, пластмасови изделия.


Произведените стоки, намират широко приложение в ежедневието ни – дрехи, спално бельо, украшения, опаковки, канцеларски материали и много други.


Национален съюз на Кооперациите на хората с увреждания е доброволна организация, която изпълнява представителни и защитни функции  за кооперации, чиято преобладаваща работна сила се състои от хора с намалена трудоспособност.

Контакти

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КООПЕРАЦИИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

София, ул. Дунав 82
028326127
028321180