BGRegistar.com

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

Информация

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

НАЦИОНАЛНИЯТ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА е най - голямата институция в България за допълнително образование и възпитание, за пълноценно ангажиране на свободното време на децата и младежите и превантивна работа с подрастващите.

 

Единственото, уникално по рода си звено на Министерството на образованието, младежта и науката с национално значение, което предлага целогодишно разнообразни и атрактивни дейности във всички културно - образователни области, осигурявайки подходящи условия за овладяването на необходимите умения и компетенции за успешната реализация на младите хора и усвояването на европейските стандарти на образование, работа и живот.

 

НДД разполага с подходяща материална база и оборудване за развитието на разнообразни дейности.

 

В Националният дворец на децата, малките възпитаници откриват и развиват своите умения и таланти в над петдесет разнообразни педагогически форми в пет основни направления :

 

  • Наука, техника и технологии
  • Спорт и туризъм
  • Изкуства
  • Предучилищна школа Любознайко
  • Образователно - игрови център Знам и мога


Учебно - възпитателният процес се осъществява по над двеста програми, от професионално подготвени и предразполагащи децата педагози и специалисти с доказани постижения в съответната област.

 

Националният дворец на децата методически подпомага и координира извънучилищната дейност в България и дейността на извънучилищните педагогически учреждения /ИПУ – ЦРД, ЦУТНТ, ОДК, ОбДК, НАОП/.

 

Основен координатор на инициативите от Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката, съгласно който ежегодно се провеждат около седемдесет комплексни национални и международни изяви. На голяма част от тях НДД е основен организатор и домакин.

 

Националният дворец на децата е член на Европейската асоциация на институциите за свободното време на децата и младежите /EAICY/.

 

В НДД успешно се реализират редица проекти, подпомагащи цялостната дейност и успешното провеждане на многобройните и разнообразни инициативи - кампании, фестивали, конкурси, състезания, олимпиади, изложби, спектакли, концерти.

 

Специално внимание се отделя на внедряването и прилагането на съвременни образователни технологии в учебно - възпитателния процес, на осъвременяването на уменията на преподавателите с оглед насърчаване на иновациите и развитие на знанието.

 

Националният дворец на децата е авторитетна институция, която се ползва с голямо уважение в страната и в чужбина. Има много приятели и партньори, с чиято подкрепа успешно реализира многообразната си дейност.

 

 

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

София, бул. Александър Стамболийски 191
029202317, 029292123, 029292895
029202327