BGRegistar.com

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Информация

Национален военен университет Васил Левски е създаден с решение на 39-то Народно събрание от 14-ти юни 2002 година. Създаден е чрез преобразуването на Висшето военно общовойсково училище Васил Левски - гр. Велико Търново, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана Панайот Волов – гр. Шумен и Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски - гр. Долна Митрополия.

 

 

НВУ Васил Левски е държавно висше учебно заведение, намиращо се в град Велико Търново. Университетът разполага със собствено знаме и печат. Официалният празник на Висшето учебно заведение е 26 ноември.

 

 

Мисията на НВУ - гр. Велико Търново е да спомага за изграждането на своите възпитаници - морално, умствено и физически. Висшето учебно заведение цели да приобщи своите възпитаници към идеалите на родолюбието, дълга и честта. Колективът, зает в Университета се стреми да формира възпитаниците си като личности и успешни ръководители с изградени лидерски качества, способни да развиват и прилагат научни знания. Всички те да бъдат млади хора, способни да управляват обществени и специални структури в мирно време и във време на кризи и да участват ефективно в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото.

 


Университетът е поставил пред себе си целта да подготвя висококвалифицирани офицери и специалисти с висше образование. Специалисти, способни да извършват активна познавателна и изследователска дейност, които притежават знания и умения за управление на човешки и материални ресурси.

 


Обучението в НВУ Васил Левски – гр. Велико Търново се провежда вобразователно-квалификационните степени Бакалавър, Магистър, Докторант.

 

 

Учещите в Национален Военен Университет Васил Левски – гр. Велико Търново, за придобиване на висше образование по специалности от областта Сигурност и отбрана и по гражданските специалности в НВУ се наричат Курсанти. Гражданските лица, обучаващи се по специалности в областта на природните, обществените и техническите науки се наричат Студенти.

 

 

 

                          "Времето е в нас и ние сме във времето!" *
                                                     Васил Левски

 

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Велико Търново, бул. България № 76
062618822
062618899