BGRegistar.com

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ - ЯМБОЛ - Трудова медицина

Трудова медицина

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ - ЯМБОЛ

През 2000 година териториална организация на Научно - техническите съюзи град Ямбол регистрира първата, за Ямболска област - Служба по трудова медицина.

 

СТМ е водеща в сферата на здравословните и безопасни условия на труд.

 

СТМ разполага с офиси в градовете Сливен, Ямбол и Елхово и активно работи в Ямболска и Сливенска област. 

 

СТМ предлага следните услуги: 

 

Обслужване на работници и служители по безопасност и здраве, Оценка на риска, Организиране на специализирани измервания на работната среда. 

 

Медицинско обслужване. 

 

Обучение. 

 

Консултантски услуги. 

Контакти

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ - ЯМБОЛ

Ямбол, ул. Джон Атанасов № 8
046663389, 046663383, 046663391