BGRegistar.com

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ - ЯМБОЛ

Информация

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ - ЯМБОЛ

Сдружение териториална организация на Научно - техническите съюзи е създадено през 1934 година със седалище град Ямбол.

 

Професионално сдружение с научна, културно - просветна и нестопанска цел на инженери, икономисти, агрономи, ветеринари, техници, учени, изобретатели и учащи от областта на науката, техниката и икономиката.

 

Основни цели на организацията са:  

 

Да представлява своите членове пред държавните и местни органи и пред други сдружения. 

 

Да се утвърждава като институция на гражданското общество. 

 

Да работи за повишаване престижа на българските инженери, икономисти, агрономи, ветеринари и техници. 

 

Да участва активно във формирането и осъщестяването на научно - техническата политика в региона.

 

Да подпомага професионалното обучение и развитие на човешките ресурси. 

 

Да съдейства за развитието на гражданското общество, демократичните практики и неправителствения сектор. 

 

През 1975 година започва строителството на Дом на науката и техниката в град Ямбол, който е завършен и тържествено открит през 1980 година. Сградата е пететажна с функционално организирана площ. Притежава зрителна зала с 250 седящи места, специализирана техническа книжарница, интернет - клуб, конферентна зала, две компютърни учебни зали, заседателна зала, десет учебни зали и офиси.

 

В ДНТ своята дейност провежда и Детска хорова школа Проф. Георги Димитров. През 1987 година е открит - Клуб на техниката в град Елхово. Той разполага с две учебни зали, компютърна учебна зала, кабинет за практически занятия.

 

През 1998 година на фасадата на ДНТ е открит първият в страната Орелеф на Джон Атанасов - Бащата на компютъра и сградата получава името Дом на науката и техниката Джон Атанасов.

 

През 2000 година Териториална организация на Научно - техническите съюзи град Ямбол регистрира, първата в Ямболска област, Служба по трудова медицина. Тя разполага с офиси в градовете Ямбол, Сливен и Елхово.

 

През 2003 година към ТО на НТС град Ямбол е регистриран Регионален Учебен център за професионално обучение, лицензиран към Национална Агенция за професионално образование и обучение град София.

 

През 2004 година ТО на НТС чества своя седемдесетгодишен юбилей.

Контакти

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ - ЯМБОЛ

Ямбол, ул. Джон Атанасов № 8
046663389, 046663383, 046663391