BGRegistar.com

Научноизследователски сектор при СУ

звено за научноизследователска дейност към су, звено на су за научноизследователска дейност, научноизследователски сектор към су, научноизследователски сектор при су, научноизследователско звено към су, научноизследователско звено при су, нис към су свети климент охридски, нис при су, нис при су свети климент охридски, обслужване на научно изследователски проекти, сектор към су за административни услуги, сектор към су за бизнес информационни услуги, сектор към су за консултантски услуги, сектор към су за научноизследователска дейност, сектор при су за административни услуги, сектор при су за бизнес информационни услуги, сектор при су за консултантски услуги, структура за връзки с други звена в су, структура на су за научноизследователска дейност, структурно звено на софийския университет, структурно звено на су софия

Информация

Научноизследователският сектор към СУ Свети Климент Охридски

 

Научноизследователският сектор при СУ Свети Климент Охридски е създаден през далечната 1964 г. със седалище град София от група ентусиазирани физици, биолози и геолози.

 

 

Поради реорганизация в сферата на науката през 1973 г. сектора е закрит, но последиците от това са крайно неблагоприятни, което довежда до възстановяването му през 1978 г., като структурно звено на Софийския Университет.

 

НИС е член на Асоциацията за Европейски научен и технологичен трансфер.

 

Научноизследователският сектор е звено, обхващащо дейността на академичния състав по организиране, обслужване и извършване на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности, осъществявани въз основа на договори.

 

Изследователската дейност обхваща различни области на природните и обществените науки, като най - активно се изявяват в областите :

 

 • информационни технологии
 • микробиология и биотехнологии
 • оптоелектроника и наноматериали
 • синтез на нови органични и неорганични вещества
 • термодинамика и хидродинамика на дисперсни системи
 • физика на плазмата и газовите разряди
 • лабораторни технологии за производство на реактиви
 • лазерна технология и апаратура
 • екология и опазване на природната среда
 • радиоактивно замърсяване на почвата, водата и въздуха
 • регионална геология и геоложко картиране
 • проблеми на висшето образование
 • социални науки
 • религиозни изследвания
 • икономическа оценка на проекти и фирми.

 

Контакти

Научноизследователски сектор при СУ

София, бул. Драган Цанков 8
028654686, 028668719
028656413