BGRegistar.com

Научноизследователски сектор при СУ - Услуги

звено за научноизследователска дейност към су, звено на су за научноизследователска дейност, научноизследователски сектор към су, научноизследователски сектор при су, научноизследователско звено към су, научноизследователско звено при су, нис към су свети климент охридски, нис при су, нис при су свети климент охридски, обслужване на научно изследователски проекти, сектор към су за административни услуги, сектор към су за бизнес информационни услуги, сектор към су за консултантски услуги, сектор към су за научноизследователска дейност, сектор при су за административни услуги, сектор при су за бизнес информационни услуги, сектор при су за консултантски услуги, структура за връзки с други звена в су, структура на су за научноизследователска дейност, структурно звено на софийския университет, структурно звено на су софия

Услуги


Бизнес информационни услуги :

 

 • Предоставяне на информация, относно европейски и национални политики и законодателства;
 • Организиране на специализирани обучения с предоставяне на зала и лекторски екипи;
 • Консултации относно програмите за подпомагане на МСП. Структурните фондове на ЕС;
 • Консултация при регистриране на изобретения и полезни модели, търговски марки и др. - по договаряне;
 • Представяне на маркетингова, статистическа информация от специализирани бизнес-информационни източници, като уеб-сайтове, бази данни и др.;
 • Провеждане на обучения.


Консултантски услуги :

 

 • Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие относно технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит на фирма;
 • Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към наши и европейски партньори;
 • Търсене на технологични и бизнес партньори;
 • Съдействие при създаване на високотехнологични смесени предприятия;
 • Консултация за подготовка на проекти за финансиране;
 • Разработка на проекти за финансиране включително пълно проектно окомплектоване;
 • Разработка на бизнес планове;
 • Разработка на проектно проучване;
 • Проектна разработка;
 • Консултации при контакти с външни клиенти и партньори;
 • Присъствие на работна среща от наш представител;
 • Преглед и оценка на иновативни идеи;
 • Аутсорсване на проектна дейност.


Административни услуги :

 

 • Предоставяне на зала за обучения;
 • Зала и обучение;
 • Предоставяне на методики.

 

Контакти

Научноизследователски сектор при СУ

София, бул. Драган Цанков 8
028654686, 028668719
028656413