BGRegistar.com

Научноизследователски сектор към СУ - Услуги

Услуги

Научноизследователски сектор към СУ

Предладани услуги :


Бизнес информационни услуги :

 

 • Предоставяне на информация, относно европейски и национални политики и законодателства.
 • Организиране на специализирани обучения с предоставяне на зала и лекторски екипи.
 • Консултации относно програмите за подпомагане на МСП. Структурните фондове на ЕС.
 • Консултация при регистриране на изобретения и полезни модели търговски марки и др. - по договаряне.
 • Представяне на маркетингова, статистическа информация от специализирани бизнес-информационни източници, като уеб-сайтове и бази данни.
 • Провеждане на обучения.


Предлагани консултантски услуги :

 

 • Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие относно технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит на фирма.
 • Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към наши и европейски партньори.
 • Търсене на технологични и бизнес партньори.
 • Съдействие при създаване на високотехнологични смесени предприятия.
 • Консултация за подготовка на проекти за финансиране.
 • Разработка на проекти за финансиране включително пълно проектно окомплектоване.
 • Разработка на бизне с- планове.
 • Разработка на проектно проучване.
 • Проектна разработка.
 • Консултации при контакти с външни клиенти и партньори.
 • Присъствие на работна среща от наш представител.
 • Преглед и оценка на иновативна идеи.
 • Аутсорсване на проектна дейност.


Предлагани административни услуги :

 

 • Предоставяне на зала за обучения.
 • Зала и обучение.
 • Предоставяне на методики.

 

Контакти

Научноизследователски сектор към СУ

София, бул. Драган Цанков 8
028654686, 028668719
028656413