BGRegistar.com

Научноизследователски сектор към СУ

Информация

Научноизследователски сектор към СУ

Научноизследователският сектор към СУ Свети Климент Охридски

 

Научноизследователският сектор към СУ Свети Климент Охридски е създаден през далечната 1964 г. със седалище град София от група ентусиазирани физици, биолози и геолози.

 

 

Поради реорганизация в сферата на науката през 1973 г. сектора е закрит, но последиците от това са крайно неблагоприятни, което довежда до възстановяването му през 1978 г., като структурно звено на Софийския Университет.

 

НИС е член на Асоциацията за Европейски научен и технологичен трансфер.

 

Научноизследователският сектор е звено, обхващащо дейността на академичния състав по организиране, обслужване и извършване на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности, осъществявани въз основа на договори.

 

Изследователската дейност обхваща различни области на природните и обществените науки, като най - активно се изявяват в областите :

 

 • информационни технологии
 • микробиология и биотехнологии
 • оптоелектроника и наноматериали
 • синтез на нови органични и неорганични вещества
 • термодинамика и хидродинамика на дисперсни системифизика на плазмата и газовите разряди
 • лабораторни технологии за производство на реактивилазерна технология и апаратура
 • екология и опазване на природната среда
 • радиоактивно замърсяване на почвата, водата и въздуха
 • регионална геология и геоложко картиране
 • проблеми на висшето образование
 • социални науки
 • религиозни изследвания
 • икономическа оценка на проекти и фирми.

 

Контакти

Научноизследователски сектор към СУ

София, бул. Драган Цанков 8
028654686, 028668719
028656413