BGRegistar.com

НАР ООД

Информация

Информация

 

НАР ООД е специализирана в областта на строителството и свързаните с него дейности. Дружеството изпълнява големи инфраструктурни проекти, рехабилитация на пътища, мостови съоръжения.

 

Фирмата разполага с добра материално техническа база, складове и строителна механизация.

 

НАР ООД е разработила собствена стратегия за осигуряване на скъпо струващи машини и съоръжения, необходими при изграждането на някои специфични обекти.

 

Екип от добре обучени технически ръководители и квалифицирани специалисти отговаря за изпълнението на пътно строителните работи.

 

НАР ООД e вписано в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват :

 

  • Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
  • Строежи от транспортната инфраструктура.
  • Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
  • Отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности.


В годините НАР ООД е утвърдена като надежден и коректен партньор.


За повече информация моля потърсете ни на посочените координати.

 

Контакти

НАР ООД

Момчилград, Ул. Маказа 55
0887704326
036312052