BGRegistar.com

МУГАПО ООД

Информация

МУГАПО ООД

Фирма Мугапо ООД е основана през 1991 година със седалище град София. Развива своята дейност в областта на строителството. Занимава се с проектиране, строителство и търговия.

 

Мугапо ООД насочва дейността си към три основни направления, които са проектиране, консултантска дейност включваща строителен надзор, оценка за съответствие на проектите, както и цялостната дейност по управление на комплексни проекти и търговия.


Във фирмата работи екип от висококвалифицирани специалисти с над двадесетгодишен стаж  в областта на строителството и проектирането, като някои от тях са ценени високо както в България, така и в чужбина.

 

За периода  на своето съществуване фирмата е извършила СН на повече от двеста обекта, като свлачища, укрепителни и брегоукрепителни мероприятия, подземни комуникации, административни и жилищни сгради, пътни връзки, фундиране и укрепителни мероприятия, складови стопанства, фабрики и заводи.


В своята биография специалистите на фирмата са записали участия в проектирането, строителството и управлението на различни комплексни и линейни обекти, дори и в страни като Русия, Куба, Никарагуа, Нигерия, Иран и Кувейт. Те са участвали в ръководството, проектирането и строителството на големи комплексни обекти и съоръжения от национално значение, като Пристанище Варна – Запад, Пристанище Бургас Пристанища Лом, Русе, Силистра, Свлачищата по морския бряг, Мостовe и редица други съоръжения.

Мугапо ООД е специализирана е в няколко основни направления, като :


Проектиране.

 

Консултантска дейност, която включва :        

    -  Оценка за инвестиционни проекти за издаване на разрешение на строеж         

  - Строителен надзор по време на строителството до получаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

 

Управление на комплексни обекти.

 

Oбследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Контакти

МУГАПО ООД

София, ул. Любен Каравелов № 84
029817992
0885669840, 0888247707