BGRegistar.com

Мост АД - Дейности

Дейности

 Мост АД София

 

Мост АД фокусира дейността си върху качеството на предлаганите услуги:


СКЛАДИРАНЕ

 

Предлага складови площи в различни складови помещения и пълна гама от логистични услуги.


Складовете на терминала се обслужват от компютъризирани системи за контрол и регулиране на товаро - потока, складовите наличности, митническите режими и сроковете за плащане на мита и акциз.

 

Мост АД управлява обществен склад под митнически контрол тип А. Наемането на площи под митнически контрол се съчетава с ползването на митническите режими, регламентирани от нормативната ваза.


Като лицензиран складодържател компанията предлага на своите клиенти наемане на площи в данъчния склад, като им осигурява обработка на документи, отложено плащане на акцизи, материална отчетност, облепване с бандероли, стикери, комисиониране и други.

 

СКЛАДИРАНЕ НА ОСВОБОДЕНИ СТОКИ

 

В складовите помещения се складират и освободени стоки при пълна материално - техническа обезпеченост.


МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТВО

 

  • Оформяне на изискуемите митнически документи.
  • Представляване на клиентите пред митническата администрация.
  • Извършване съответните действия при първоначално представяне на стоките пред митница.

 

Професионализмът на митническите агенти изготвящи и подаващи документи пред митницата, осигуряват удобство, пестейки време и средства на клиентите.

 

Представяне пред митница

 

При митническото представяне Мост АД действа като пълномощен представител на своите клиенти на базата на представителни права, делегирани с изрично пълномощно по образец.


Смяна на собственост

 

Експлоатацията на складове под митнически контрол тип А дава възможност за смяна собствеността на стоките, складирани под митнически контрол стоки.

 

ТРАНЗИТНИ ОПЕРАЦИИ


Пълно финансово и техническо обслужване при съхранение, транзитиране и реекспортиране на стоки.

 

Обезпечаване на мита, данъци, такси и акциз за времето на транзита.

 

Изготвяне на всички необходими документи

 

ЛОГИСТИКА И ТЪРГОВИЯ

 

Мост АД използва наличната складова база за реализиране на търговски операции с контрагенти от различни страни на света.

 

Компанията притежава богат опит в дистрибуцията на хранителни стоки и напитки.

 

МАТЕРИАЛНА ОТЧЕТНОСТ

 

Воденето на материална отчетност на стоките, намиращи се под различни митнически режими, се извършва при допълнително договаряне.

 

Мост АД разполага със специализиран софтуер и високо квалифицирани специалисти, които са в състояние да покрият изискванията при нарастващата необходимост от информация.

 

Контакти

Мост АД

София, кв. Суходол, ул. Траян Танев 78
029201802, 029200272, 029200316
029200287