BGRegistar.com

МОНТАЖИ ЕАД - Услуги

Услуги

Услуги

 

Монтажи ЕАД извършва монтажно-инсталационни работи по промишлени и други обекти, включително:
Механомонтажни, електромонтажни, КИП и А работи.

 


Монтажи ЕАД притежава богат опит в монтажа на различни типове вентилационни и климатични системи и линии за производство на кръгли, правоъгълни и спирални въздуховоди и вентилационно оборудване (въздушни решетки, демпфери, навеси и др.);
Заготовката и доставката на широка гама от резервоари, силози, метални конструкции и др.;
Изпитване, настройка и пускане в експлоатация на обекти;
Електро контрол;
Заготвяне и монтаж на тръбопроводи;
Дружеството е специализирано в изграждането на пълна гама от нефто- и газопроводи и свързаните с тях оборудване и съоръжения, както и всякакви други промишлени тръбопроводи;
Производство и монтаж на някои видове стоманени конструкции;
Спомагателни работи и услуги на строителните площадки като плоизолация, студоизолация, огнеупорни зидарии, антикорозионни покрития, грундиране и боядисване,
Участие в изграждането на обекти “до ключ”, включително проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обслужване и поддръжка;
Квалификация и преквалификация на монтажници и заварчици, обучение на персонала и други услуги на клиента;
Неразрушаващ и разрушаващ контрол на монтажни и заваръчни съединения, осъществяван от собствен сертифициран орган за контрол – ЦКЛ.


Монтажи ЕАД може да участва като опитен, квалифициран и мотивиран партньор – изпълнител на монтажните работи, в реализацията на следните видове проекти:

Енергийни обекти – новоизграждане, разширяване, рехабилитация и модернизация на съществуващи мощности.
Промишлени обекти от всякакъв вид и отрасъл – новоизграждане, разширения и модернизации.
Екологични обекти – пречиствателни станции за промишлени води,
пречиствателни станции за битови отпадни води, мощности за преработка на твърди битови отпадъци.
Други обекти, в които е необходим електромонтаж, монтаж на машини,
съоръжения, технологични линии и други подобни.


През годините Монтажи ЕАД взема участие в монтажа, настройката,
изпитанията и пускането в експлоатация на преобладаващата част от
енергийните и промишлените обекти в Република България, както и на
множество обекти в чужбина.

 

 

 

Контакти

МОНТАЖИ ЕАД

София, ул.“Лъчезар Станчев“ №9
024390909, 028777777
028710808

МОНТАЖИ ЕАД

София, ул. Лъчезар Станчев №9
024390909, 028777777
028710808