BGRegistar.com

МОНЕК - ЮГ АД - Производство

Производство

 производство на минно-пробивни инструменти

 

Минно - пробивен инструмент - Пробивни корони, Бутонни корони, Моноблок, Клинов моноблок, Телескопен моноблок, Резбови моноблок, Конусни щанги, Наставни резбови щанги, Начални щанги, Тунелни щанги, Муфи, Шенк адаптери, Заточна машина


Флотационно оборудване - Дискова трошачка ДТ-400, ДТ - 800, Питател пластичен ПП 800x4, Сита, Спирален класификатор, Вибромелница ВИБРОМАКС, Помпи, Съдове за кондициониране, Сгъстители, Хидрициклон, Кофа грейдерна


Минно оборудване - Минно транспортно оборудване; Комплекс проходчески за вертикални и наклонени изработки - КПВН - 2,Сонда за кръгово пробиване - СКП - 70, Чук пробивен рудничен, Скрепени лебедки от типа 2 ЛСЕ, Лебедка товароподемна ЛТ-2, ЛТ-3 и ЛТ-5, Пневматичен верижен трион ПВТ-3, Сонда БМК-4, Пневматични чукове, Чук къртачен, Ролки за транспортни ленти, Забойна помпа Пзп-2


Производствени мощности


Цех за производство на минно пробивни инструменти


Цех за производство на минно и флотационни оборудване


Леярен цех


Цех за технически каучукови изделия


Инструментално-прототипен цех


Инженерно-технически отдел

Контакти

МОНЕК - ЮГ АД

Кърджали, бул. Беломорски 105
036160321
036162838