BGRegistar.com

Монек - ЮГ АД

Информация


монек юг ад кърджали

Монек – ЮГ АД е дружество, основано през 1954 година като самостоятелно предприятие.

 

Предметът на дейност на компанията е производство на минно-обогатително и металургично оборудване, минно-пробивен инструментариум, резервни части, каучукови изделия, ремонт и свързаните с това инженерингови дейности.

 

Клиентите на Монек – ЮГ АД са дружества, работещи в областта на: мини, кариери, флотация, тунелно строителство и инженерингова дейност.

 

Компанията изнася над 60% от продукцията си в Европа. Голям процент от клиенитите на Монек – ЮГ АД са фирми от Германия, Австрия, Турция  и Казахстан.


Производството на минно-пробивни инструменти, заема 25% от общото производство на завода. Производственият процес се осъществява по 2 технологични линии – за моноблок и за наставки пробивни инструменти.


За всяко произведено изделие се издава конкретният сертификат за качество.


Всички продукти се изработват съгласно изискванията на Българския Държавен Стандарт, който е напълно съобразен със 180-стандарта. Внедрен стандарт 1509001/2000.


Високото качество на продуктите на Монек – ЮГ АД се е доказало през годините както на българския, така и на международните пазари.


Монек – ЮГ АД се стреми да развива и опазва благоприятна обществената и бизнес средата, в сферата на миннодобивната промишленост.


Принципите на работа, които следва дружеството са лоялност, коректност и точност.


Монек – ЮГ АД се е наложила с доброто име, което е изградено от професионалната работа на хората, които стоят зад това име. Ето защо залага на екип от мотивирани, технически компетентни хора, квалифицирани специалисти с креативно мислене, което успешно помага да се утвърди на българския пазар, като лидер в бранша, като коректен и предпочитан партньор за работа.

Ценности

Монек - ЮГ АД има ясно дефинирани ценности, които са в основата на фирмената идентичност и взаимоотношенията с партньори, клиенти и служители. Ценностите на дружеството чертаят пътя за успешна реализация на мисията на дружеството и изграждането на пълноценна визия.


Дългогодишният авторитет на Монек – ЮГ АД се гради на доверието и уважението към клиентите и партньорите, с които работи.


Компанията изгражда и поддържа открити и честни отношения с всички свои партньори и служители.


Етиката и почтеността са в основата на всяко едно действие на фирмата.

Сертификати


Монек Юг АД

 

Монек Юг АД

 
Монек Юг АД

Контакти

МОНЕК - ЮГ АД

Кърджали, бул. Беломорски 105
036160321
036162838