BGRegistar.com

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД - Отделения - контакти

Отделения - контакти

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД разполага със следните отделения:


Очно отделение - 0361 68357

 

УНГ отделение - 0361 68327


Неврологично отделение - 0361 68 322, 0361 68 354


ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР - 0361 68324


Кардиологично отделение - 0361 68320, 0361 68 369


ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР - 0361 68321


Детско отделение - 0361 68365


Ендокринологично отделение - 0361 68316


Гастроентерологично отделение - 0361 68314


Пневмофтизиатрично отделение - 0361 68441


КВО - 0361 68308


Отделение по ортопедия и травматология - 0361 68394


Хоспис Добролюбие - 68306


Хирургично отделение - 0361 68208, 36168391


Операционен блок - 0361 68416


Отделението по анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/ - 0361 68411


Отделение по образна диагностика - 0361 68 404


СКЕНЕР - 0361 68 403


ЯМР - 68 270


Клинична лаборатория - 0361 68436


ОФТР - 0361 68435


АГО - 0361 68261


Родилна зала - 0361 68214


Родилно отделение - 0361 68229


Неонатологично отделение - 0361 68331


Инфекциозно отделение - 0361 68 207


Спешно приемно отделение - 0361 68265


Отделение по хемодиализа - 0361 68388


ОТХ / кръвен ценър - 0361 68345


Съдебна медицина - 0361 68221


Клинична патология - 0361 68 344


Паразитологична лаборатория - 0361 68 462


Кожно венеролочно отделение


ОФРМ


Аптека


ТЕЛК

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД

Кърджали, бул. Беломорски № 53
036168348
0361 68295