BGRegistar.com

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД

Информация

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД

МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД Кърджали е със седлаище град Кърджали.

 

Високотехнологична болница, която осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ, физикална терапия и рехабилитация.

 

Болницата има основен корпус с два блока – блок А и блок Б, спешен сектор и операционен блок. В блок А и блок Б се намират отделения по всички клинични специалности.

 

В спешния сектор е разположено спешно приемно отделение, а операционният блок разполага с пет операционни зали.

 

Болницата разполага с триста четиридесет и пет легла, разпределени в осемнадесет отделения. Има и осем диагностични отделения без легла.

 

В лечебното заведение работят 604 висококвалифицирани специалисти и медицински персонал, включващ 120 лекари, 260 медицински сестри, 120 санитари и друг обслужващ персонал.

 

Болницата разполага с модерна медицинска техника и апаратура - КТ, ЯМР, видеоендоскопска система, 4D - ехограф, антиограф и зала за инвазивна кардиология и други. Към лечебното заведение има разкрит

 

Медицински център, в който се извършват амбулаторни медицински прегледи и изследвания. Разкритият хоспис разполага с тридесет и шест легла.

 

В него се лекуват болни с тежки инвалидизиращи състояния след изписването им от болницата и да оказват палиативни грижи на онкологично болни.

 

В МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД има внедрена Система за управление на качеството, доказано с два Сертификата от Intertek, удостоверяващи, че лечебното заведение отговаря на изискванията по стандарт ЕN ISO 9001:2000, а от 2010 г. по ЕN ISO 9001:2008.

 

През 2007 година лечебното заведение е удостоено с международната награда Лидер по престиж и качество, присъдена от независимата организация Actualidad - Мадрид.

 

През 2011 година МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД е вписана в списъка на европейските болници , които гарантират качествено медицинско обслужване.

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД

Кърджали, бул. Беломорски № 53
036168348
0361 68295