BGRegistar.com

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ

Информация

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Павликени осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ, физикална терапия и рехабилитация.

Разполага със следните специализирани отделения по вътрешни болести, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, неврология, анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

В лечебното заведение се извършват диагностика и консултации по искане на лекари от други лечебни заведения.

 

МБАЛ - Павликени разполага с четири функционално - обособени структурни блока :

 

Консултативно - Диагностичен с приемен сектор, медицинско диспечерско звено, клинична лаборатория, рентгеново отделение и физиотерапия.

 

Стационарен блок със сто шестдесет и девет легла състоящ се от :

 

Отделение за интензивно лечение и реанимация с терапевтичен, неврологичен, педиатричен и реанимационен сектор.

 

Вътрешно отделение

 

Акушеро - гинекологично отделение с родилен и гинекологичет сектор

 

Хирургично отделение с асептичен и септичен сектор

 

Неврологично отделение

 

Детско отделение

 

Болнична аптека

 

Административно - стопански блок състоящ се от администрация, болнична кухня, пералня и гладалня, централна стерилизация, парова централа, авторемонтна работилница и складова база.

 

МБАЛ - Павликени ЕООД осъществява своята дейност, спазвайки правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, спазвайки професионалната тайна и правата на пациента.

 

Контакти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАВЛИКЕНИ

Павликени, ул. Васил Петлешков 2
0882889881, 0884704777, 0889200424, 0882838408, 0884704770
0882663966, 0884704794, 0884704798, 08847047996, 0882373777, 0899941440