BGRegistar.com

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ - Специалности

Специалности

Базови специалности:


Миннотехнологичен факултет - МТФ


- Маркшайдерство и геодезия – МиГ


- Обогатяване и рециклиране на суровини - ОРС


- Подземно строителство - ПС


- Разработване на полезни изкопаеми - РПИ


- Управление на ресурси и производствени системи - УРПС

 

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ


- Автоматика, информационна и управляваща техника - АИУТ


- Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии - ГГПТТ


- Електроенергетика и електрообзавеждане - ЕЕЕО


- Компютърни технологии в инженерната дейност - КТИД


- Механизация на минното производство - ММП

 

Геологопроучвателен факултет - ГПФ


- Биотехнология – БТ


- Геология и геоинформатика - ГГИ


- Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси - ГПМЕР


- Екология и опазване на околната среда - ЕООС


- Приложна геофизика - ПГ


- Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ - СДТНГ


- Хидрогеология и инженерна геология - ХИГ

 

Магистърски Специалности:

 

- Геологопроучвателен факултет - ГПФ


- Биотехнология


- Геоинформатика


- Икономика на изкопаемите горива


- Икономическа геология


- Петролна геология


- Приложна минералогия


И други.

 

За повече информация, ползвайте псочените контакти за връзка.

 

 

Контакти

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛС

София, ул.проф. Боян Каменов, Студентски град
028060530, 028060208