BGRegistar.com

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ

Информация

Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски е самостоятелна образователна институция от 1953 година.

 


Висшето учебно заведение има над 60-годишна история. За времето на своето съществуване МГУ се е утвърдил като учебен и научен център, подготвящ инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности.

 

В МГУ се провеждат фундаментални и приложни научни изследвания, осъществяват се и всички форми за следдипломна квалификация.

 


Подготовката на студентите е умело съчетаване на общата инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения.

 

 

Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски има правото да обучава студенти по всички образователни степени. Те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.

 

 

МГУ Св. Иван Рилски разполага с филиал в град Кърджали, основно звено в структурата му. Във филиала се обучават студенти по образователно-квалификационната степен бакалавър.

 

 

Степен бакалавър се дава по 17 от основните специалности на университета, това е първата образователно-квалификационна степен във Висшето учебно заведение.

 

Втората образователно-квалификационна степен в Университета е Магистър. Третата образователно-научна степен включва обучение на докторанти, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен доктор, съответстваща на PhD от САЩ и Европа.

 

 

Международните контакти на Висшето учебно заведение са активни, в областта на обучението и изследванията, с редица университети и научни институции от Германия, Австрия, Русия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия, Македония, Англия, САЩ, Франция, Турция, Гърция и др.

 

 


МГУ Св. Иван Рилски има успешно изградени контакти с европейски научни и образователни организации по програмите European Scientific Foundation, TEMPUS, CEEPUS, SOCRATES, COPERNICUS и др.

 

 

Контакти

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛС

София, ул.проф. Боян Каменов, Студентски град
028060530, 028060208