BGRegistar.com

Минерал 2000 ЕООД - Контакти

високакчествени инертни матреиали, висококачествен пясък село студена, висококачествен пясък сливница, висококачествени инертни материали, добив на инертни материали село студена, добив на инертни материали сливница, инертни материали село студена, инертни материали сливница, кариера град сливница, кариера за производство на бетон и асфалт, кариера козяк гр сливница, кариера пери село студена, кариера село студена, качествени инертни материали село студена, качествени инертни материали сливница, ломен и трошен камък, ломен и трошен камък село студена, ломен и трошен камък сливница, минерал 2000, минерал 2000 еоод, минерал 2000 еоод софия, препоръчана кариера в град сливница, препоръчана кариера в село студена, пясък, строителен камък за хидротехнически съоръжения, суровини за строителни дейности село студена, суровини за строителни дейности сливница, суровини за строителни дейности софия, чакъл, чакъл и дребна баластра село студена, чакъл и дребна баластра сливница

Контакти

Минерал 2000 ЕООД

 

гр. София (1784)
бул. Цариградско шосе 115Г
сгр. Мегапарк, ет. 8


Управители:
Деян Делич, Марина Гоянович, Венцислав Баликов

 

тел: +359 (2) 445 88 54/ +359 (2) 445 88 56
e-mail mineral@mineral2000.bg


Производствени бази:


Кариера Козяк


2200, гр. Сливница
Област: София-област

 

Лица за контакт:

 

Георги Петров
тел.:+359 (0) 888 155 557
e-mail: georgi.petrov@mineral.eu

 

Венцеслава Тодорова
Тел: +359 (0) 884 358 442
E-mail: ventseslava.todorova@mineral.eu

 

Кариера Пери


с. Студена
Област: Перник

 

Лица за контакти:

 

Ивайло Трендафилов
Тел.:+359 (0) 887 310 221
e-mail: ivaylo.trendafilov@mineral.eu

 

Любомир Ламбов
Тел: +359 (0) 884 130 038
E-mail: lyubomir.lambov@mineral.eu

Контакти

МИНЕРАЛ 2000 ЕООД

София, бул. Цариградско шосе 115 Г, сградата на Мегапарк, ет. 8
024458854, 024458856
024458890