BGRegistar.com

ДД–ЕКСПЕРТ ЕООД - Услуги

Услуги

Експертни оценки на „Машини и съоръжения”:

 

- транспортна техника – леки и товарни автомобили


- плавателни съдове – кораби, яхти и т.н.


- селскостопанска техника и инвентар


- машини и оборудване


- производствени линии


- офис оборудване

 ДД–Експерт ЕООД

 

Експертни оценки на „Недвижими имоти”:

 

- незастроен терен


- УПИ с ПУП

 

- производствени площадки с вкл. земя и сгради


- търговски имоти – магазин, заведение, склад и др.


- хотел


- офис


- апартамент


- къща с прилежащ терен


- незавършено строителство

 

ДД–Експерт ЕООД

 

Експертни оценки на „Търговски предприятия и вземания”.

 

ДД–Експерт ЕООД

 

Експертни оценки на „Земеделски земи и трайни насаждения”.

 

Контакти

МИЛЧЕВ ЕООД

Пловдив, жк.Тракия
0876888897, 0888333580