BGRegistar.com

ДД–ЕКСПЕРТ ЕООД

Информация

ДД–Експерт ЕООД е фирма, създадена през 1993 година. Компанията е специализирана фирма за оценителска дейност.

 

Извършва независими експертни оценки на „Машини и съоръжения“ - транспортна техника, плавателни съдове, селскостопанска техника и инвентар, производствени линии и други, „Недвижими имоти“ - незастроен терен, УПИ с ПУП, незавършено строителсво и други, „Търговски предприятия и вземания“, „Земеделски земи и насаждения“. Дружеството извършва и актуализация на извършени оценки.

 ДД–Експерт ЕООД

 

Оценителите, заети в ДД–Ескперт, притежават сертификатите, необходими за дейността им.

 

Всички услуги на ДД-Експерт ЕООД, се извършват по международните и европейските стандарти за оценяване.

 

Фирмата работи с други компании и държавни институции.

 

ДД–Експерт ЕООД е член на Камара на независимите оценители в България – КНОБ.

Клиенти

Агенция по приватизация


Общини и областни съвети /Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Смолян/


Национална агенция за приходите /НАП/


Агенция за държавни вземания /АДВ/


Министерство на околната среда и водите


Частни съдебни изпълнители и други

Контакти

МИЛЧЕВ ЕООД

Пловдив, жк.Тракия
0876888897, 0888333580