BGRegistar.com

МИЛКИ ЛУКС

Информация

МИЛКИ ЛУКС

Адрес: Бяла черква, ул. Бачо Киро 108 Тел: 0885 91 19 90 / 0885 91 19 99 Email: ivaylo_dimitrov@milkylux.com URL: МИЛКИ ЛУКС
 
Милки ЛуксФирма “Милки Лукс” ЕООД е основана през 1996 год в гр.Бяла Черква с основен предмет на дейност изкупуване на сурово мляко, преработка и продажба на млечни продукти. Млекопреработвателното предприятие в гр.Бяла Черква е построено и пуснато в експлоатация през 1999 год. Дневния капацитет е 50 тона сурово мляко за сирене и 20 тона за кашкавал.
 
Суровото краве мляко се транспортира до млекопреработвателното предприятие със специализирани термоизолирани транспортни средства,които са регистрирани по реда на Закона на ветеринарно-медицинската дейност и върху цистерната е изписано „сурово мляко". При транспортирането суровото мляко се придружава с приемно-предавателен документ.
Милки Лукс ЕООДПредприятието е построено съгласно съществуващите тогава нормативни уредби и е одобрено за дейност от контролните органи.Съгласно изискванията на директивите на Европейския съюз е направена реконструкция и модернизация на сградния фонд и съоръженията. Изкупуването на млеката се извършва от пет области – В.Търновска, Русенска, Плевенска, Ловешка и Търговишка. В населените места от които се изкупуват млеката има млекосъбирателни пунктове и помещения за съхранение на сурово мляко с необходимото оборудване и отговарящи на изискванията на ДВСК.

 
В предприятието е внедрена и функционира система за самоконтрол / НАССР /, целяща подобряване качеството на изходните суровини, готовата продукция, както и завишаване хигиената в предприятието. Основните производства в млекопреработвателното предприятие са - краве сирене “Росица” и кашкавал “Витоша”. Готовите продукти се предлагат в търговската мрежа на цялата страна.
 
За всеки продукт има разработена и одобрена технологична документация/ТД/,която се спазва при неговото производство.

Контакти

МИЛКИ ЛУКС

00885911990/0885911999