BGRegistar.com

Миза ООД

Информация

Миза ООД

Миза ООД е с над 20 годишен опит в строителството на големи инфраструктурни обекти.

 

Създадена през далечната 2000 год. се специализира в експлоатацията на строителни и пътни машини за ремонт и поддържане на обекти от инфраструктурата, пътни съоръжения и прилежаща инфраструктура, както и специализирана техника за риголване на земеделски земи.

 

Миза ООД поставя, изисква и изпълнява всички стандарти за качество на извършваните услуги.


Разполага с следните видове техника:

 

 • Автогрейдери - Mitsubishi MG430, Mitsubishi MG 530, Komatsu A550;

 

 • Валяк-Caterpillar CS563E;

 

 • Булдозери;

 

 • Влекач с тежкотоварна платформа;

 

 • Мерцедес бордови с кран;

 

 • Водоноска;

 

 • Риголвачи;

 

 

Строителни дейности

 


Миза ООД извършва следните видове строителни дейности:

 

 • Земни работи, в това число изкопи, насипи за изграждане, уплътняване земно тяло на пътя;

 

 • Полагане на конструкцията на пътната настилка;

 

 • Съоръжения (водостоци, мостове, тунели, подлези и др.;

 

 • Инженерни мрежи (подземни комуникации, ВиК, далекопроводи и др.;

 

 • изкореняване на стари овощни градини и лозя, риголване, продълбочаване и подравняване на терени и земеделски площи.

 

 

 

Контакти

Миза ООД

Сусам, ул. Шипка 18
0878580597, 0889322120, 0884888283