BGRegistar.com

МЕТАЛОПАК АД

Информация

Металопак Ад

Металопак АД е създадена през 1961 година. Предметът на дейност на дружеството е производство на студено-пресовани изделия и метален амбалаж.

 

 

Компанията произвежда тясно специализирани метални изделия и опаковки.
Предприятието е оборудвано със специализирани машини, съоръжения и инструментална екипировка за производството на следните видове и категории изделия:

 

- Метални варели с обръчи и загове за съхраняване на течни, пастообразни и насипни продукти. Варелите са с вместимост 200 литра и са с различни отвори.


- Произвежда поцинковани кофи за вода, приложими в строителството и за домакински нужди. Те са с вместимост 9 и 12 литра, кофите се изработват от ламарина с дебелина 0,55 мм.


- Метални кофи за смет с вместимост 110 литра, които са предназначени за специализираните комунални автомобили

 

- Метални кофички за вода

 

- Варели -  200 литра за горива и масла

 
Продукцията на Металопак АД е предназнчена за както за вътрешния, така и за външния пазар.

 


Процент от произведените опаковки и туби се изнасят за държавите Сърбия и Македония.

 
Домакински туби се изнасят за Великобритания.

 

Най-големите потребители на изделията на Металопак АД, в страната, са предприятията от областта на  химическата промишленост и комуналните фирми по сметосъбиране и чистота.

Контакти

МЕТАЛОПАК АД

Карнобат, Индустриална зона
055922272
0899148245
055922110