BGRegistar.com

МЕРОНЕ-Н ЕООД

Информация

 

 

Фирма Мероне-Н ЕООД е на българския пазар вече повече от 20 години. Компанията развива своята дейност в сферата на производството на висококачествени български млечни продукти за България и света. Компанията разполага със собствени марка и знак. 

Мероне Н ЕООД е една от малкото фирми в България, която предлага и произвежда кашкавал по БДС.

 

Млекопреработвателното предприятие е разположено на площ от 4 400 кв м. На територията на базата се намират производствени, складови, битови, административни и обслужващи помещения.

 

За производството на продуктите "Мероне", компанията е изградила изкупвателна мрежа на териториален принцип, обхващаща 70 ферми и приемателни пунктове в: Силистренска, Добричка, Шуменска и Разградска област.

 

 

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал с дългогодишен опит в сферата на дейност на дружеството. Утвърдените традиции в изкупуването, преработката и реализацията на мляко и млечни продукти на българския и международния пазар, са направили дружеството предпочитан партньор за работа.


Основните цели и усилия на компанията са насочени към:


- осигуряването на качествена суровина


- въвеждане на съвременно технологично оборудване в процеса на преработване на сурово мляко


- разширяване на дистрибуторската мрежа и провеждане на целенасочена маркетингова политика

 

 

 

Компанията е сертифицирана по системата за качество на храните Food Safety System Certification 22000 за производството на всички свои продукти.

 

Контакти

МЕРОНЕ-Н ЕООД

Алфатар, п.к. Мероне
086510690
0888361988
086510690