BGRegistar.com

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - Програми

Програми


Бакалавърски програми:

 


- Бизнесадминистрация, Редовно, Задочно и Дистанционно обучение

 


- Business administration, Full time

 

 

- Международни икономически отношения, Редовно и Задочно обучение

 


- Счетоводство и контрол, Редовно и Задочно обучение

 


- Туризъм, Редовно и  Задочно обучение

 


- Маркетинг и комуникации, Дистанционно  обучение

 

 

Магистърски програми:

 


- Бизнесадминистрация, Дистанционно обучение

 


- Business administration, Distance learning

 


- Бизнес финанси, Дистанционно обучение

 


- Данъчно облагане и контрол, Задочно обучение

 


- Интернет маркетинг, Задочно обучение

 


- Логистика, Задочно обучение

 


- Музикален бизнес, Задочно обучение

 


- Предприемачество и иновации, Задочно обучение

 


- Счетоводство и одитинг, Задочно обучение

 


Управление на здравеопазването, Задочно обучение

 


- Управление на информацията, Задочно обучение

 


- Управление на проекти, Дистанционно обучение

 


- Управление на публичния сектор, Задочно обучение

 


- Управление на сигурността, Задочно обучение

 


- Управление на туризма, Дистанционно обучение

 

 


Докторски програми

 

Международни програми

 

Продължаващо обучение

 

 

Контакти

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

Ботевград, ул. Гурко № 14
072368812, 024001620, 024001630, 024001631, 024001632
072368813