BGRegistar.com

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

Информация

Международно висше бизнес училище, гр. Ботевград е частно висше училище на територията на страната.

 

Училището е основано през 1991 година като първия частен колеж с чуждестранно участие в България (Българо-датски колеж по търговия, експорт и маркетинг).

 

 

 

 

 

 


От 2002 година Висшето учебно заведение се преобразува в специализирано висше училище – Международно висше бизнес училище, акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация за обучение в степени – Бакалавър, Магистър и Доктор.

 

 

МВБУ насърчава амбициите, мотивацията и предприемаческата нагласа и възможности на студентите си за тяхната успешна реализация в професионалната кариера както и в стартирането на собствен бизнес по време на обучението.

 

 

От 2004 година в МВБУ е въведена Система за управление на качеството, съответстваща на съвременните изисквания на стандарта EN ISO 9001:2008.

 

 

Мисията на Висшето учебно заведение е да променя живота, икономиката и обществото чрез качествено бизнес образование и изследвания.

 

 

Тя се оповава на три еднакво важни и интегрирани елемента, а именно – Обучение и преподаване, изследване и ангажираност към обществото.

 

 

МВБУ работи въз основа на ясно очертана стратегия за развитие до 2020 г., която е базирана на мисията на Училището и на неговата сила в спецификата на бизнес ориентираните специалности.

 

 

Контакти

Адрес: гр. София

 

Бул. Васил Левски № 138


Тел.: 024001620, 024001630, 024001631, 024001632

 


Имейл: doinfo@ibsedu.bg

 

 

Контакти

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

Ботевград, ул. Гурко № 14
072368812, 024001620, 024001630, 024001631, 024001632
072368813