BGRegistar.com

МЕЖДУНАРОДНА АДВОКАТСКА КАНТОРА Д. ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ - Услуги

Услуги

 

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА Д. ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ разполага с екип от правни експерти, адвокати с дългогодишен юридически стаж, предоставящи компетентни консултации и услуги относно :

 

 • Правни въпроси по вещно и облигационно право.

 

 • Гражданско право и процес - защита на права пред всички съдилища и инстанции в България и чужбина.

 

 • Правни съвети и данъчно консултиране на търговски дружества и физически лица.

 

 • Производство пред различни административно органи и дружества, защита при монополни структури и други.

 

 • Търговско право и процес по търговски спорове пред граждански съдилища в България и чужбина.

 

 • Производство и правна защита в казуси по договорно право право и търговски и граждански спорове.

 

 • Процесуално представителство при различни административно-правни спорове.

 

 • Административен процес при защита от неправомерно поведение. Жалби и искове срещу заповеди на административни органи.

 

 • Защита на търговски марки.

 

 • Правни съвети и защита по семейно-правни и наследствени казуси с различна сложност и международен елемент.

 

 • Производство по получаване на гражданство и имиграционно-правни казуси.

 

 • Административни процедури по заявяване и получаване на лицензии за упражняване на търговска дейности и разрешителни за извършване на сделки.

 

 

 

Контакти

МЕЖДУНАРОДНА АДВОКАТСКА КАНТОРА Д. ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ

София, ул. Александър Жендов 6
028581025
0897904391