BGRegistar.com

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕД - РАЛ

Информация

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕД - РАЛ

Медицински център МЕД - РАЛ е регистриран през 1996 година.

 

Правоприемник е на център за съвременна акушеро - гинекологична помощ и представлява едно от първите изцяло частни здравни заведения в столицата.

 

Основната цел на медицинският центир от създаването му домомента е да предоставя възможно най - съвременни и модерни диагностични методи на изследване, приложени максимално бързо, така че пациентките да не губят излишно време.

 

Всички прегледи се извършват след предварително записване.

 

Центърът разполага с един от първите 3D ултразвукови апарати не само в България, но и в Европа. Медицински център МЕД - РАЛ предлага съвременна диагностика, лечение и консултации в областта на акушеро - гинекологичната практика.

 

УСЛУГИ

МЦ МЕД - РАЛ предлага на своите пациентки съвременна диагностика, лечение и консултации в областта на акушеро - гинекологичната практика.


АКУШЕРСТВО


В областта на акушерството предлага :

 

 • Диагностика на ранна бременност / още от първите седмици на нейното съществуване /, както и на усложненията й.
 • проследяване на бременността / по смисъла на женска консултация /.
 • Диагноза и лечение на истмико - цервикална недостатъчност.
 • лечение на спонтанни аборти.
 • Наблюдение и лечение на пациентки с високо-рискова бременност.
 • Ултразвукова оценка на анатомията на плода, както и на вродените анатомични аномалии чрез използване на 2D, 3D/4D и Doppler ултразвукова техника.
 • Ранен ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии в 11-14 г.с. чрез определяне на лицевия череп на плода - дължина на носната кост и фронто - максиларен ъгъл.
 • Стандартен ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии в 16-22 г.с. чрез максимално подробна цялостна оценка на анатомията на плода.
 • Ултразвукова оценка на растежа и развитието на плода и оценка на темпото преди раждане.
 • Функционална оценка на феталното благополучие чрез Doppler УЗ изследване на майчиното кръвоснабдяване и това на пъпната връв.
 • Електрофизиологична оценка на състоянието на плода чрез кардиотокографски запис на детските сърдечни тонове.
 • В последния / X m.l. / от бременността изграждане на становище за начина на раждане и програмирането му.
 • Микроскопска диагностика на влагалищно съдържимо – нативен и траен / оцветен по Грам / препарат при остри бактериални инфекции.
 • Микробиологична диагностика на влагалищно съдържимо при хронични и хронично - рецидивиращи вагинални инфекции.
 • Консултиране относно необходимостта от лечение и планиране възникването на бременност с основната цел тя да е успешна при всички жени, които желаят това и особено при тези със спонтанен аборт/аборти в миналото.


ГИНЕКОЛОГИЯ


В областта на гинекологичната практика предлага :

 

 • Гинекологични прегледи, консултации и допълнителни изследвания при всички гинекологични заболявания.
 • Профилактика на рака на маточната шийка.
 • Цитодиагностика на предраковите измененията маточната шийка.
 • Колпоскопия и видеоколпоскопия.
 • Биопсия - хистологична диагностика на измененията на маточната шийка.
 • Диатермокоагулационни техники за лечение на леките и среднотежки форми на цервикални лезии.
 • LEEP - съвременна, модерна и органосъхраняваща техника за лечение на тежките форми на цервикални лезии.
 • Ултразвукова диагностика на малкия таз и аднексиални формации / кисти, тумори, извънматочна бременност /.
 • Диагностика и лечение на HPV инфекции.
 • Диагностика и лечение на менструалните нарушения в различните възрастови групи при жената / пубертетно - юношеска, репродуктивна, климактериум, менопауза /.
 • Репродуктивни неблагополучия в съпружеската двойка - стерилитет.
 • Системна и други видове хормонална контрацепция, хормонозаместително терапия.

 

ЕКИП

Медицински център МЕД - РАЛ разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат опит и стаж :


Д-р Анатолий Дуковски

Създател и ръководител на медицинския център.
Автор на над 70 научни публикации у нас и в чужбина. Автор на две монографии по ултразвукова диагностика - Ултразвукова диагностика в акушерството, издадена 1994 година, издателство Балканпрес. ISBN 954-86-16-01-7 и Ултразвукова диагностика в гинекологията, издадена 1999 гогина, издателство Арсо. ISBN 954-89-67-51-0.
Редовен член на ISUOG - световна асоциация по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията от 2003 година.

 

Д-р Даниел Георгиев

Завършил медицина в МУ - София през 1995 година, а от 1997 година работи в медицински център МЕД - РАЛ, има призната специалност по акушерство и гинекология от 2003 година. От 2007 година работи в отделението по спешна оперативна гинекология в УМБАЛСМ Пирогов. Има две специализации по акушерство и гинекология в Париж, Франция през 1995 и 2000 година, има научни публикации в български и чужди списания в областта на папиломавирусните инфекции на маточната шийка, както и съавторство в книгата Човешки папиломни вируси.

 

Д-р Анна Белчева

Специалност по акушерство и гинекология от 1996 година, специалност по управление на здравеопазването от 1998 година. Докторант по здравен мениджмънт.

 

Д-р Мирослава Апостолова

Завършила медицина в МУ - София през 2002 година. Призната специалност по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина от 2009 година. Работи в медицински център МЕД - РАЛ от началото на 2008 година.

 

Контакти

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕД - РАЛ

София, Студентски град, бл. 57, вх. A
028687227
0878909799
028684078