BGRegistar.com

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ - Специалности

Специалности

 

 

 

Обучение на студенти се провежда в следните специалности:

 

- Специалност Медицина


- Специалност Дентална медицина


- Специалност Фармация


- Специалност Медицинска сестра


- Специалност Акушерка


- Специалност Здравен мениджмънт


- Специалност Управление на здравните грижи


- Специалност Обществено здравеопазване


- Специалност Медицински лаборант


- Специалност Рентгенов лаборант


- Специалност Помощник-фармацевт


- Специалност Зъботехник


- Специалност Инспектор по обществено хранене


- Специалност Рехабилитатор


- Специалност Медицински козметик


- Специалност Медицински оптик


- Специалност Фармацевтичен мениджмънт


- Специалност Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА


- Специалност Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт – на руски език


- Специалност Медицинска сестра – Филиал Сливен


- Специалност Акушерка – Филиал Сливен

 

 

Към университета функционира и Център за професионално обучение, който предлага обучение по новите професии:

 

- Здравен асистент- Болногледач​


​​
- Асистент на лекар по дентална медицина

 

Специализации:

 


- Обучение се извършва в специализации по 100 различни специалности.

 


Докторантско училище: 

 

- Пълна информация за процедурите и програмите, можете да откриете на сайта на Университета.

 

Контакти

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ

Варна, ул. Марин Дринов № 55
052677050
052650019