BGRegistar.com

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН - Специалности

Специалности

 

 

- Специалност Медицина

 


- Специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 


- Специалност Опазване и контрол на общественото здраве

 


- Специалност Управление на здравните грижи

 


- Специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт

 


- Специалност Медицинска сестра

 


- Специалност Акушерка

 


- Специалност Медицински лаборант

 


- Специалност Рентгенов лаборант

 


- Специалност Помощник-фармацевт

 


- Специалност Социални дейности

 

 

Контакти

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

Плевен, ул. Св. Климент Охридски № 1
064884101, 064884130, 064884120