BGRegistar.com

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

Информация

Медицински университет - Плевен е основан през 1974 година. От начало той функционира като факултет, част от структурата на Медицинска академия. След нейното закриване Факултетът е обявен за автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински институт – Плевен, през 1979 година,

 

 

 

 

От 02.09.2004 година Институтът се преобразува в Медицински университет – Плевен.

 

 

МУ – Плевен разполага с три факултета – Факултет „Медицина“, Факултет „Обществено здраве“, Факултет „Здравни грижи“. Към структурата на Висшето учебно заведение се включват Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение.

 

 


В Университета се обучават студенти в 11 специалности в 4 професионални направления – Медицина, Здравни грижи, Обществено здраве и социални дейности.

 

 

Медицински университет - Плевен отговаря на всички изисквания за самостоятелно висще учебно заведение. Разполага с висококвалифициран академичен колектив, внушителна материално-техническа база, реновиран спортен комплекс, студентски общежития – 2, модерна медицинска библиотека, собствен издателски център.

 

 


Университетът ползва ползва университетска болница, разполага с над 1100 легла. Обединява редица учебни звена – съврменна предклинична база, специализирани клиники модерно оборудван изследователски център.

 

 

Клиничната база за обучение на студенти, докторанти и лекари-специализанти е осигурена от университетската болница – УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен.

 

 

 

МУ- Плевен е Висше учебно заведение, заемащо водещи позиции на съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет, насочен към развитието на телемедицината и въвеждането на авангардните технологии в обучението и клиничната практика.

 

 

Контакти

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

Плевен, ул. Св. Климент Охридски № 1
064884101, 064884130, 064884120