BGRegistar.com

Мегаинвест-холд ЕООД - Основни направления на дейност

авторитетна фирма в строителния бранш, водеща компания за хидротехническо строителство , жилищно строителство дупница, изграждане на обекти от пътната инфраструктура, коректен строителен предприемач дупница, лицензиран строителен предприемач дупница, лицензирана стоителна компания дупница, мегаинвест холд , мегаинвест холд дупница, мегаинвест холд еоод, препоръчана строителна компания дупница, проектиране на обекти от пътната инфраструктура, професионална вертикална планировка дупница, професионална вертикална планировка на обекти, сигурна фирма за поддържане на пътища, сигурна фирма за поддържане на пътни съоръжения, строеж на всички видове пътни съоръжения, фирма за пътно строителство дупница, фирма изграждаща пътна инфраструктура, фирма проектираща пътна инфраструктура, хидротехническо строителство дупница

Основни направления на дейност

- Пътно строителство – тук се включват всички видове пътни, железопътни и инфраструктурни съоръжения от републиканската пътна мрежа и инфраструктурата на населените места/пътища, магистрали, летища и други.

 

- Рехабилитация на пътища и асфалтополагане

 

- Поддържане на пътища и пътни съоръжения, вкл. при зимни условия

 

- Обекти, свързани с подобряване на вертикалната планировка на урбанизираните територии, като изграждане на паркове и паркинги

 

Политиката на Мегаинвест-Холд ЕООД е ориентирана към достигането на висока конкурентноспособност при реализирането на възложените проекти както в страната, така и в чужбина.

 

Персоналът, зает във фирмата притежава необходимите квалификации, образование и компетенции, за изпълнение на техническата нормативна уредба, работни проекти и спазване на изискванията за безпопасност и здраве на труда.

 Мегаинвест Холд ЕООД

 

Мегаинвест Холд ЕООД

 

Контакти

МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД

Дупница, ул. Самоковско шосе № 38
070151209
070151209