BGRegistar.com

Марни - 2002 ООД - Услуги

абонаментни счетоводни услуги дружба 2, абонаментно счетоводно обслужване софия дружба 2, годишни счетоводни отчети дружба 2, добра счетоводна фирма дружба 2, добър счетоводител дружба 2, еднократни счетоводни услуги дружба 2, качествени счетоводни услуги дружба 2, качествено счетоводно обслужване софия дружба 2, компетентни счетоводители софия, комплексно счетоводно обслужване софия, коректна счетоводна кантора софия, коректна счетоводна кантора софия дружба 2, марни, марни 2002, марни 2002 оод, писмени счетоводни консултации, предпочитана счетоводна фирма дружба 2, представителство пред органите на нап, препоръчайте добър счетоводител софия дружба 2, препоръчана счетоводна къща софия, препоръчана счетоводна фирма в софия, професионални счетоводни услуги софия дружба 2, счетоводител софия дружба, счетоводна кантора марни, счетоводна кантора марни софия, счетоводни консултации дружба 2, счетоводни услуги и бизнес консултации софия, счетоводни услуги на конкурентни цени дружба 2, счетоводство и одит софия дружба 2, текущо счетоводно отчитане дружба 2

Услуги

Услуги

Счетовни и одиторски услуги - Марни 2002 ЕООД

 

От създаването си до днес, Марни - 2002 ООД залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.


Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.

 


Счетоводна кантора Марни предлага на клиентите си два начина на обслужване:

 

АБОНАМЕНТНО, което може да включва:

 

 

Текущо счетоводно отчитане, Годишно счетоводно приключване, Годишен финансов отчет, Ведомости за заплати, Статистически форми:

 

 • изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици;
 • извършване разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения (със съответно пълномощно).
 • изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци;
 • изготвяне декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител;
 • изготвяне ДДС декларации (по желание на клиента и носенето им в НАП)
 • изготвяне статистически форми по искане на НСИ;
 • изпълняване функциите на отдел “човешки ресурси” (създаване и водене на досиета на работниците и служителите; издаване трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане); водене на регистър за издадените трудови книжки; издаване и представяне в НАП на уводомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали работници и служители; изготвяне трудови договори, допълнитени споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори; регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда; кореспонденция със Служба по трудова медицина и др.;
 • представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ като упълномощено лице;
 • по искане на клиента устни и писмени консултации.

 

Изготвяне фактури към клиенти

 

 • обслужване от компетентни счетоводители
 • опазване фирмената и търговската тайна
 • строга дискретност
 • изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт.
 • изготвяне на годишен финансов отчет

 


ЕДНОКРАТНО - на избран от клиента период:

 

 

 • В този случай дружеството изпълнител не поема никакви ангажименти през отчетния период. На база предоставените документи се изготвя оборотна ведомост и отчет за приходи и разходи за съответния период.

 

Контакти

МАРНИ 2002 ООД

София, ж.к. Дружба 2, ул. Излак 4, вх.А, ет.2, ап.40
0886853418, 0896736788