BGRegistar.com

МАРИЦАТЕКС АД - ЦИПО към Марицатекс АД

ЦИПО към Марицатекс АД

Центърът за информация и професионално ориентиране към Марицатекс АД е сьздаден в съответствие със Закона за професионалното образование.

 

 

ЦИПО към Марицатекс предлага на своите клиенти осъществяване на индивидуална работа по информиране, професионално ориентиране и кариерно развитие, оценка на компетентности, разработване на профили за необходимите компетентности за конкретна професия. Предлагат се индивидуални планове за развитие, групова работа с клиенти с цел информиране, професионално и кариерно ориентиране. Провеждат се тренинги с предназначение формиране на умения за планиране на кариера, провеждат се обучение по социална адаптация, адаптация към пазара на труда и много други.

 

 

В ЦИПО се провеждат специализирани мотивационни обучения:

 


- услуги в областта на информирането, професионалното ориентиране и кариерното консултиране

 


- предоставя се актуална, навременна и полезна информация за кариерно развитие

 


- осигуряват се информация и специална програма за избор на училище или образователна структура за получаване на образователна степен и квалификация

 


- предоставят се консултации за възможностите за ориентиране на пазара на труда

 


- извършват се консултации по професионално ориентиране

 


- кариерни консултации

 


- извършва се оценка на компетентностите

 


- извършва се създаването и разпространението на продукти, свързани с професионалното ориентиране и кариерно развитие и консултиране

 

 


В центъра се развиват и прилагат методи за определяне на професионална пригодност, насоченост и оценка на компетентностите и подпомага въвеждането на свързаните с това стандарти в страната.

 

 

Целите, които поставя пред себе си ЦИПО към Марицатекс са:

 

 

- Подпомагане на учащи или скоро завършили своето средно или основно образование лица до 24-годишна възраст, за които предстои да бъде озъществен избор за своето кариерно развитие. Курсовете им помагат да определят своя капацитет, компетенции и нтереси. По този начин те са улеснени при взимането на решение за избор на висше или професионално образование, обучение и работа. Обучението помага на младите хора да управляват живота си и възможностите за учене, работа и други ангажименти.

 

 

Подпомагат се безработните лица на възраст над 18 години да определят капацитета, компетенциите и интересите си. По този начин те успяват да вземат решение да придобият нови професионални умения или да повишат наличните. Курсистие биват информирани за евентуалните възможности за професионално обучение, да бъдат подпомогнати да извършат правилния за тях избор на професия, в рамките на капацитета си.

 


Друга основна цел е да се подпомогнат лицата, които желаят да се преориентират в своето кариерно развитие. Да направят правилен избор за нова работа или професионално начинание, отговарящи на изискванията им.

 


Подпомагане на лица на възраст над 45 години да придобият нови умения за удължаване на трудовия им живот, включително през предаванети на опит на следващите поколения в контекста на активното стареене и промяната, свързана с предстоящото за тях пенсиониране

Контакти

МАРИЦАТЕКС АД

Пловдив, ул.Васил Левски № 144
032952688
0888710053