BGRegistar.com

Мара - Дисо ЕООД - ЦПО към Мара – Дисо ЕООД

ЦПО към Мара – Дисо ЕООД

 Мара Дисо

 

Център за професионално обучение


ЦПО към Мара – Дисо ЕООД притежава Лицензия № 201212964/08.03.2012 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение по 21 професии и 28 специалности в областта на търговията, информационните технологии, администрацията и управлението, социалните дейности, хотелиерството, ресторантьорството, туризма, спорта и охранителната дейност.


В Центъра се предлага и извършва:


Професионално обучение и квалификация


Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател


Разработване на проекти по различни програми


Семинари


Езиково обучение


Обучение за развитие на индивидуални стратегически компетенции – ключови умения


Предлаганите от ЦПО към „МАРА - ДИСО"ЕООД обучения по 21 професии и 28 специалности:


Професия „Продавач - консултант", специалност „Продавач - консултант"


Професия „Сътрудник в бизнес -услуги", специалност „Бизнес - услуги"


Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност „Малък и среден бизнес”


Професия „Офис –секретар”,специалност „Административно обслужване"


Професия „Оператор на компютър",специалност „Текстообработване"


Професия „Помощник - възпитател", специалност „Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца"


Професия „Сътрудник социални дейности", специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”


Професия „Социален асистент", специалност „Подпомагане на деца" и специалност „Подпомагане на възрастни"


Професия „Хотелиер", специалност „Организация на хотелиерството" и
специалност „Организация на дейностите в места за настаняване"


Професия „Администратор в хотелиерството", специалност „Организация на обслужването в хотелиерството"


Професия „Камериер", специалност „Хотелиерство"


Професия „Портиер- пиколо",специалност „Хотелиерство"


Професия „Ресторантьор", специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"и специалност „Кетеринг”


Професия „Готвач", специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки"


Професия „Сервитьор-барман", специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене"


Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения", специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения" и специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения"


Професия „Организатор на туристическа агентска дейност", специалност „Организация на туризма и свободното време” и специалност „Селски туризъм"


Професия „Екскурзовод", специалност „Екскурзоводско обслужване"


Професия „Аниматор в туризма", специалност „Туристическа анимация"


Професия „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност”, специалност „Спортно-туристически дейности", код 8130101


Професия „Охранител", специалност „Банкова охрана и инкасова дейност",специалност „Лична охрана" и специалност „Физическа охрана на обекти"

Контакти

МАРА - ДИСО ЕООД

София, ул. Ярослав Вешин, бл.10, ет. 1, офис 1
0889798588