BGRegistar.com

Мара - Дисо ЕООД

Информация

 посредническа дейност при наемане на персонал

 

Мара - Дисо ЕООД е фирма, развиваща дейността си в различни области, предлагайки широк спектър от услуги, отговарящи на новите пазарни изисквания за конкурентноспособност и ефективност.


Мара – Дисо ЕООД извършва посредническа дейност по наемане на работа на служители и персонал за РБългария и чужбина. За тази си дейност фирмата притежава Удостоверение № 1575 до 03.04.2018 година и Удостоверение № 1576 до 03.04. 2018 година, издадени от Министерство на труда и социалната политика.


Друго направление на работа на компанията е организирането и провеждането на курсове за начално професионално обучение, преквалификация и допълнителна квалификация на територията на град София, както и в цялата страна. За целта Мара – Дисо ЕООД е създала лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 201212964/08.03.2012 година, която е издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение по 21 професии и 28 специалности.


Мара – Дисо развива дейност и в сферата на туристическите услуги. Компанията предлага индивидуални и групови туристически услуги, сключва застраховки, извършва хотелски резервации по целия свят, осъществява екскурзоводски услуги. Дружеството извършва още преводи и легализация на документи, притежава Удостоверение № 5747 от 05.08.2008 година за туристическа дейност - Туроператор и Туристически агент, издадено от Държавна агенция по туризъм.


Фирмата съдейства при осъществяване нa сделки с недвижими имоти, покупко-продажби и наеми. Посредничи при извършване на експертни оценки, консултантски услуги, проектиране, управление, извършва правни, счетоводни и кредитни консултации за български и чуждестранни фирми. Мара – Дисо ЕООД съдейства за дейности, свързани със строителството на недвижими имоти.

Контакти

Адрес: 

 

гр. София,

 

ул. Ярослав Вешин, бл.10, ет. 1, ап.1,

 

тел: 0889 798 588.

 

 


Адрес:

 

с. Равда,

 

ул. Св. Св. Кирил и Методий 1,

 

тел.: 055466006,0884224995,

 

E-mail: mara_diso@abv.bg

Контакти

МАРА - ДИСО ЕООД

София, ул. Ярослав Вешин, бл.10, ет. 1, офис 1
0889798588