BGRegistar.com

Максима Консулт ООД - Услуги

Услуги

 

 

Пълно абонаментно счетоводно обслужване - текущо водене и приключване на счетоводната отчетност

 

Изготвя и подава справки-декларации по ЗДДС в НАП

 

ТРЗ обслужване - изготвя ведомости за заплати, служебни бележки, всички необходими документи за болнични, отпуски

 

Данъчно облагане

 

Годишно счетоводно приключване

 

Изготвяне на ГФО и подаване в Агенция по вписванията

 

Онлайн банкиране

 

Данъчни консултации

 

Регистрация на фирми

 

Преобразуване и ликвидация на фирми

 

Други

 

Контакти

МАКСИМА ЕООД

Русе, ул. Петко Д. Петков № 13, вх. А
0888590872