BGRegistar.com

Л-КЛАС ООД

Информация

 

 

Л-Клас ООД е консултантска компания, специализирана в извършването на консултации в сферата на IT технологиите. Дружеството разработва и внедрява собствени комплексни информационни системи за управление на различни отрасли на бизнеса.

 

 

Предлаганите от TECHNOCLASS решения, спомагат за подобряване ефективността на производството и управлението в предприятията с различен обхват и размер на бизнеса. Клиенти на фирмата са компании, заети в сферата на производството, дистрибуцията и търговията, услуги, проектен бизнес.

 

 

Голяма част от водещите предприятия в България, Русия, Украйна и Беларус управляват дейностите на бизнеса си с ERP решенията, разработени от Л-Клас ООД.

 

 

Продукти и услуги, предлагани от компанията:

 

Услуги

 

Компанията извършва консултантски услуги в сферата на управлението на бизнеса с използване на ERP и MES системи за:


- Управление на проекти за внедряване на управленска информационна система


- Изграждане на система за управление на бизнеса чрез внедряването на системите - TECHNOCLASS ERP & ME System, TECHNOCLASS Production Management, TECHNOCLASS Data Collection System, TECHNOCLASS Repairs Management и Mak-Hotel


- Фирмата извършва поддръжка на разработените и предлагани продукти


- Осигурява се поддръжка на всеки проект


- Извършва се обучение за управление на бизнеса с TECHNOCLASS ERP & ME System, TECHNOCLASS Production Management, TECHNOCLASS Data Collection System, TECHNOCLASS Repairs Management и MakHotel

 

Продукти

 

- TECHNOCLASS ERP & ME System - това е комплекснa системa за планиране и управление на ресурситe, със система за оперативно управление на производството на ниво цех - MES


- TECHNOCLASS Production Management - разработена система за управление на промишленото производство


- TECHNOCLASS Data Collection System - представлява система за събиране на данни от производството с използване на промишлени терминали


- TECHNOCLASS Repairs Management - системата е разработена за управлението на техническото обслужване и ремонтите в производствени предприятия и дружества с ремонтна дейност


- МakHotel – тази система е предназначена за управление на хотели, ресторанти и търговски обекти

 

Л-Клас ООД притежава сертификати за управление на качеството и сертификат за управлене на информационната сигурност - ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013.

 

 

През 2013 година компанията започва внедряването на система за управление на услугите, която е базирана на ISO 20000-1:2011.

 

TECHNOCLASS има реализирани множество отраслови решения, които са с вградени специфични за всеки отрасъл методи на управление и най-добри практики.

 

Специализирани решения

- TECHNOCLASS за машиностроителни предприятия

 

- TECHNOCLASS за тежко машиностроене


- TECHNOCLASS за леярни предприятия


- TECHNOCLASS за металообработващи предприятия


- TECHNOCLASS за приборостроителни предприятия


- TECHNOCLASS за обувни предприятия


- TECHNOCLASS за трикотажни предприятия


- TECHNOCLASS за полиграфически предприятия


- TECHNOCLASS за предприятия за производство на пластмасови изделия


- TECHNOCLASS за дървопреработвателни предприятия


- TECHNOCLASS за предприятия за производство на мебели


- TECHNOCLASS за кариерни предприятия


- TECHNOCLASS за преработвателни предприятия


- TECHNOCLASS за химически предприятия

 

Контакти

Л-КЛАС ООД

София, бул. Цар Борис III № 116, ет.2
028185750
028185755