BGRegistar.com

ЛИНГВИСТ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ООД - Дейност

Дейност

ЛИНГВИСТ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ООД

Лингвист Бизнес Солюшънс ООД предлага следните услуги :


 

Писмени преводи от и на над тридесет и седем езика.

 

Устните преводи - консекутив, симултанен превод, придружаване при организация на семинари, конференции или бизнес преговори.

 

Легализация - заверки на преводи и легализация на български документи в дирекция Консулски отношения към МВнР, във всички чуждестранни консулски служби и български министерства в зависимост от вида на документа и неговото предназначение.

 

Консултации - правни консултации по заверка и легализация  на документи, свързани с непрекъснато променящата се нормативна уредба и практика в страната. 

 

 

Отделни екипи работят по отделни проекти със специфична насоченост, включваща : 

 


Управление на капитали.

 

Фармация.

 

Медицина.

 

Селскостопанска техника.

 

 

Лингвист Бизнес Солюшънс ООД се стреми да унифицира терминологията, характерна за даден проект, съобразявайки се изцяло с изискванията на клиента, спазвайки конфиденциалност и кратки срокове, като предоставя преводи в краен вариант максимално близък до оригинала, включвайки всички схеми, снимки и чертежи. 


Контакти

ЛИНГВИСТ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ООД

София, ул. Фредерик Ж. Кюри №20, офис 101, до Интерпред - сградата на Техноимпортекспорт АД
028652930
0878822826