BGRegistar.com

ЛИЛИЯ ХИВ

Информация

ЛИЛИЯ ХИВ

Лилия Хив ООД е създадена през 1991 година със седалище град София. Частна българска фирма, преобразувана в дружество с ограничена отговорност от Софийски градски съд с решение № 17931/1994 година.

 

Развива своята дейност в областта на строителството. Предлага пълен инженеринг, включващ проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на отопление, вентилация, климатизация, газопроводи, газови инсталации и съоръжения, топлопроводи, паропроводи, технологични тръбопроводи, абонатни станции, котелни централи, нестандартно оборудване за хранително - вкусовата промишленост, хладилни камери, хладилни тунели, метан - станции и когенератори.

 

При изпълнение на строително - монтажните работи, фирмата използва собствени налични материали и съоръжения или доставени такива на преференциални цени.

 

Лилия Хив ООД разполага с проектантско бюро, монтажни групи, група за сервизна поддръжка и търговски отдел.

 

Висококачественото изпълнение на строително - монтажните работи е гарантирано от ръководния екип на фирмата, който обръща особено внимание на качеството още във фаза Проектиране и контролира изпълнението по време на целия строителен процес.

 

Лилия Хив ООД разполага с производствена и складова бази, оборудвани с необходимата механизация и техника, екип от квалифицирани специалисти, професионалисти с богат опит, за качествено и срочно изпълнение на строителни обекти.

 

Лилия Хив ООДЛилия Хив ООД е официален дистрибутор за България на следните реномирани производители :


GARIONI NAVAL - Италия - парогенератори, парни и водогрейни котли, котли с диетермично масло, котли на биомаса /котли -утилизатори/, както и всички аксесоари към тях.


TECNOCASA - Италия - газови термопомпи /производство на япоската фирма AISIN TOYOTA Group/.


ROBUR - Италия - топловъздушни апарати на газ, газови конвектори.


HEIZER - Италия - газови бойлери.


L’ISOLANTE K-FLEX - Италия - топлоизолация за съдове и тръбопроводи.


MET MANN - Испания - генератори за топъл въздух.


AZ POKORNY - Полша - гъвкави неръждаеми тръби за газ и вода.


EUROHEAT - Полша - въздушни завеси, топловъздушни апарати.


EUROGAMMA 2000 - Италия - магнитни преобразуватели за вода.


КАЛУЖСКИ ТУРБИНЕН ЗАВОД - Русия - турбогенератори.


Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя както и в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност и притежава всички необходими удостоверения.

 

Лилия Хив ООД е член на Българска търговско -промишлена палата, Национален инсталационен съюз, Българска асоциация за бизнес и туризъм и Национален съюз на независимите енергопроизводители „Екоенергия.”

 

Контакти

ЛИЛИЯ ХИВ

София, ул. Стара планина 8 - 10, ет. 3, офис 8
029356900, 029802501, 029802473
029803013