BGRegistar.com

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Програми

Програми

 

 

Бакалавърски програми:

 

- Горско стопанство


- Технология на дървесината


- Инженерен дизайн


- Екология и опазване на околната среда


- Стопанско управление


- Алтернативен туризъм


- Ветеринарна медицина


- Агрономство


- Растителна защита

 

Магистърски програми:

 

- Горско стопанство


- Технология на дървесината


- Инженерен дизайн


- Екология и опазване на околната среда


- Ландшафтна архитектура


- Стопанско управление


- Алтернативен туризъм


- Ветеринарна медицина


- Селекция и семепроизводство на културните растения


- Растителна защита

 

Докторски програми:

 

- Икономика и управление


- Организация и управление на производството 


- Приложение на изчислителната техника в икономиката


- Озеленяване на населените места и ландшафта


- Екология и опазване на екосистемите


- Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина


- Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост


- Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост


- Дървесинознание и дървесни материали


- Обща, висша и приложна геодезия


- Фотограметрия и дистанционни методи


- Зеленчукопроизводство


- Мелиорация


- Лесоустройство и таксация

 

И дргуги, които можете да видите на сайта на Лесотехническия университет.

 

 

Контакти

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

София, бул. Климент Охридски № 10
029625997, 029625998, 028621682