BGRegistar.com

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Информация

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1925 година се смята за годината, в която е поставено началото на висшето лесотехническо образование в България.

 

На 28.01.1925 година, Акдемичният съвет на Софийския университет взема решение за откриване на Лесовъден отдел към Агрономическия факултет на Университета.


От 12 януари 1953 година, с Указ на Президиума на Народното събрание, от Селскостопанската академия се обособяват 3 самостоятелни висши учебни заведения - Висш лесотехнически институт (ВЛТИ), Висш ветеринарномедицински институт и Селскостопанска академия „Г. Димитров“ и трите в град София.

 

 

Обособяването на ВЛТИ като отделно висше учебно заведение разполага с предоставена самостоятелна сграда в столичния квартал Дървеница. Днес тя е главната сграда на университета.

 

През 1995 г. на 27 юли Народното събрание на Република България взема решение на даде университетски статут на ВЛТИ и утвърждава наименованието, което е предложено от Академичния съвет на ВЛТИ - Лесотехнически университет - ЛТУ. През същата година, официално е открит,със специален ритуал, новия учебно-лабораторен корпус.

 

Откриването на първата университетска учебна година е през 1995/1996 в аулата на ЛТУ.

 

Лесотехнически Университет град София е единственият университет у нас, в който се обучават висококвалифицирани спецаилисти в областта на горското стопанство, технологията на дървесината и производството на мебели. Обучение се извършва в сферата на инженерния дизайн на мебели и ландшафтната архитектура.

 

 

В ЛТУ се обучават специалисти по екология и опазване на природната среда. Обучават се специалсити в областта на ветеринарната медицина, агрономството и разстителната защита, стопанското управление, алтернативен туризъм.

 


Лесотехнически Университет гр. София е водещ научен център в областта на управлението и устройството на природните ресурси.

 

 

Контакти

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

София, бул. Климент Охридски № 10
029625997, 029625998, 028621682