BGRegistar.com

Лемна Екоинвест - България АД

Информация

Информация

 Лемна Екоинвест - България АДЛемна Екоинвест - България АД е дружество, основано през 1997 г. със седалище град Бургас, к-с Лазур, бл. 146, ет. 1.

 

Дейността на компанията е разнородна, с обхват в следните области:

 

  • Проектиране, инженеринг и консултантски услуги при изграждане и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води.

 

  • Пробовземане и изпитване на въздух, води, почви и седименти.

 

  • Производство и търговия с реагенти за обработка на води.

 

  • Екологични изследвания и разработки.

 

  • Търговия със съоръжения и инсталации за пречистване на води.

 

Дружеството разполага с акредитирана лаборатория за изследване на води, седименти, почви, отпадъци и въздух и извършва мониторингови изследвания на водоизточници, повърхностни водоеми, подземни и отпадъчни води.

 

Лемна Екоинвест - България АД произвежда реагенти за обработка на питейни и отпадъчни води и води от плувни басейни.

 

Дружеството е сертифицирано по:

 

  • EN ISO 9001:2008 (Система за управление на качеството),
  • EN ISO 14001:2004 (Система за управление на околната среда),
  • OHSAS 18001:2007 (Система за управление на здравето и безопасността при работа). 

 

Лемна Екоинвест - България АД е втората компания в България получила през 2013 г. сертификат „Health and Wellbeing Good Practice Award“ (отличието за здравословна среда и организационна култура).

 

Контакти

Лемна Екоинвест - България АД

Бургас, ж.к. Лазур, бл. 146, ет. 1
056841403
0899110866
056841413