BGRegistar.com

ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД

Информация

ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД

 

ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД е фирма със седалище град София, бул. Евлоги Георгиев 65, ет. 1, ап. 13.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

Счетоводната къща предлага висококачествени счетоводни услуги и консултации, абонаментно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, публикуване на годишни финансови отчети.


Извършва регистрация на юридически лица с нестопанска цел - фондации или сдружения. Консултации по изготвяне и сключване на търговски договори, както и други договори, свързани с работата на Вашата фирма.

 

ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД разполага с квалифициран екип с богат опит в сферата на счетоводните услуги, който работи за Вас и успеха на Вашия бизнес.

 

УСЛУГИ

ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД предлага :

 

 • Счетоводни услуги.
 • Абонаментно счетоводно обслужване.
 • Изготвяне на отчети - счетоводни, деловодни, годишни и междинни.
 • Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан.
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри.
 • Ежедневен счетоводен контрол.
 • Обработка на месечни фактури.
 • Организиране на индивидуален сметкоплан.
 • Изготвяне и представяне на ДДС декларации. 
 • Изготвяне и електронно подаване на месечните справки -декларации по ЗДДС.
 • Подаване на информация, свързана със системата Интрастат.
 • Обработка на други документи, касаещи текущата дейност на фирмата.
 • Годишно приключване на финансовата година по Националните счетоводни стандарти, съгласно условията на договор за счетоводно обслужване.
 • Консултантски услуги.

 

Контакти

ЛЕГАКОНТ КОНСУЛТ ООД

София, бул. Евлоги Георгиев 65
029632021