BGRegistar.com

Ландкад ЕООД - Галерия

геодезически измервания на новопостроени обекти, геодезически снимки за проектиране на сгради, геодезически снимки за строителство на сгради, заснемане на сгради и подземни комуникации, извършване на високоточна геометрична нивелация, извършване на изменения на регулационни планове, изработване на кадастрални карти и регистри, изработване на подробни устройствени планове , изработване на различни видове пуп, изработване на топографски планове, качествени геодезически услуги, качествени кадастрални услуги, консултация със специалист за собственост на имот, консултация със специалист за управление на имот, ландкад, ландкад еоод, прецизни нивелачни измервания, проекти за вертикално планиране софия, следене на деформации на сгради и съоръжения, трасиране границите на поземлени имоти, фирма за изработване на трасировъчни планове, фирма за трасиране на сгради софия , фирма за трасировки софия

Галерия

Ландкад ЕООД, София - геодезия и кадастърЛандкад ЕООД, София - геодезия и кадастърЛандкад ЕООД, София - геодезия и кадастърЛандкад ЕООД, София - геодезия и кадастърЛандкад ЕООД, София - геодезия и кадастърЛандкад ЕООД, София - геодезия и кадастърЛандкад ЕООД, София - геодезия и кадастърЛандкад ЕООД, София - геодезия и кадастърЛандкад ЕООД, София - геодезия и кадастърЛандкад ЕООД, София - геодезия и кадастър

Контакти

Ландкад ЕООД

София, ж.к. Бъкстон, бл. 1, вх. Б, ап. 22
028562231
0886101288